Chúng tôi hiểu rằng, nguồn lực là yếu tố không kém phần quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, công ty luôn tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho nhân viên thể hiện khả năng của mình. Với mạng lưới phân phối sản phẩm mở rộng ở nhiều tỉnh thành, chúng tôi thường xuyên mở rộng việc tìm kiếm ứng viên.  
     
Hiện tại chưa có thông tin Tuyển Dụng.